Digitale Dag van de Ondernemer: Ondernemers in het Zonnetje

Dag van de Ondernemer
vlnr Britt van Engeland, Rein Korthals Altes, Nick Vlot en Vincent Snels

Digitale Dag van de Ondernemer: Ondernemers in het Zonnetje

Samenvatting

HARDINXVELD 20-11-2020 – De Dag van de Ondernemer was een mooi moment om ondernemers een hart onder de riem te steken”. Samen met Peter Sietsema van Sietsema Productions initieerde Ab Groothedde vanuit het Digitaal Ondernemers Netwerk OC-G de YouTube livestream.

Met deze Digitale Dag van de Ondernemer boden we ondernemers het platform om zichzelf of andere ondernemers met een videopitch in het zonnetje te zetten. 

Onder leiding van Britt van Engeland van B.YE, als presentatrice werd in interviews verschillende kanten van netwerken belicht door Rein Korthals Altes van Business Open en Nick Vlot van Jong Management VNO NCW Drechtsteden

Dat we veel kunnen leren van apen-gedrag, liet Daniël Seesink van Bewust Zoo zien. Duurzaam vlooien is noodzakelijk om vrienden te maken. Als je elkaar aardig vindt, ga je elkaar ook helpen die nodig is. 

Aan de hand van voorbeelden liet Vincent Snels zien dat ondernemers die zich verbinden, rondom maatschappelijke opgave, samen concrete resultaten bereiken. Waar wil jij de uitdaging die bij jou past oppakken? De DON omgeving is beschikbaar om die handschoen op te pakken.

“Met de DvdO wilden we ondernemers onderling verbinden en hen een platform bieden om zichzelf te presenteren. Netwerken willen we uitdagen om overkoepelend samen meer te bereiken dan we individueel toe in staat zijn. Op beide onderdelen zijn we heel tevreden.” vervolgt Ab. “Fijn dat er nu al zo veel netwerken meededen. Om elkaar positief uit te dagen willen we liefst alle netwerken en verenigingen verbinden.”

Uitgebreid verslag

“Bij netwerken is niet het geven van het juiste antwoord of advies het belangrijkste, maar het stellen van de juiste vragen vanuit echte belangstelling” reageert Ab op de vraag van Britt: “Wat heeft de organisatie van de Dag van de Ondernemer je gebracht?”  

Op de Dag van de Ondernemer, zet presentatrice Britt van Engeland van B.YE, vanuit het  Digitaal Ondernemers Netwerk “Ondernemers in het Zonnetje”. Samen met Peter Sietsema van Sietsema Productions, die ook de techniek verzorgde de techniek, nam Ab Groothedde van Digitaal Ondernemers Netwerk OC-G initiatief voor deze Digitale Dag van de Ondernemer.

Rein Korthals Altes van Business Open Nederland, Daniël Seesing van Bewust Zoo (Business Open Noordeloos en Communicatie Platform Gorinchem), Nick Vlot van Jong Management VNO NCW, Vincent Snels van Kenniscentrum Markt en Overheid gaven ieder vanuit de eigen invalshoek een waardevolle mooie bijdrage aan de livestream. 

Wat maakt Netwerken Duurzaam?

“Duurzaam gaat”, volgens Rein, “vooral over langdurige relaties. Niet zoveel mogelijk visitekaartjes verzamelen, maar vooral met andere ondernemers relaties op te bouwen, waar je samen heel lang plezier van kunt hebben”. Netwerken is net werken. Net al vrienden maken, Dat doe je ook niet in een keer. Als je elkaar leuk vindt, heb je iets voor elkaar over. Dat is de basis voor resultaat uit netwerken.

“Uitdagende vragen leiden tot antwoorden die de kern raken.” zegt Ab: “Dat geeft onderling verbinding en openingen om elkaar beter te willen leren kennen. Die ontstaat dan vanuit de vraag naar de behoefte bij de ANDER. De connectie kan zo natuurlijk groeien tot een duurzame relatie.”

Problemen delen vanuit Vertrouwen

Wat je aandacht geeft groeit. Als je elkaar vertrouwt, kun je ook tijdens een crisis je problemen voorleggen aan anderen ondernemers. Zij kunnen je vanuit hun ervaring adviseren 

Nick laat zien dat juist in de crisis je samen met ondernemers uit je netwerk verrassende nieuwe kansen kunt gaan zien en oppakken. 

Sluit je aan bij een ondernemerskring die bij je past. Waar jij je thuis voelt.

Wat Leren van Apen?

Bouwen aan vertrouwen is heel belangrijk. Op 3 november 2020 ontsnapten Mike en Caribuna. Helaas was het nodig om hen te doden.  In de groep waren zij de leiders. Het wegvallen van de leider was lastig voor de groep. Toen Mike met pensioen ging was het de vraag wie hem zou gaan opvolgen. Dat werd Caribuna. Kumi die wat zachtaardiger was, probeert nu zijn positie als leider te pakken. 

Vlooien heeft een sociale functie die een bindingsdrang veroorzaakt. Onbewust verwacht je daar ook wat voor terug. Dat is hoe het gaat. Besteed daar op tijd voldoende aandacht aan. Imponerend gedrag kan effectief zijn dankzij de steun van de oude leider. 

Vlooien in goede tijden is heel erg noodzakelijk om er voor elkaar te zijn in slechte tijden.

Dag van de Ondernemer
vlnr Britt van Engeland, Rein Korthals Altes, Nick Vlot en Vincent Snels

Verbinden rondom belangen

Vincent daagt ondernemers uit om initiatieven te nemen om ook zelf omzet te halen uit maatschappelijke opgaven (Bekijk de presentatie: Omzet uit maatschappelijke opgaven).  

Aan de hand van concrete voorbeelden laat Vincent zien dat je door bundeling van krachten zowel maatschappelijke als eigen belangen kunt bereiken. Hij daagt ondernemers uit om zich rondom te verbinden. Bij de juiste aanpak, kun je niet alleen concrete resultaten bereiken, maar ook zelf resultaten en omzet creëren.

Omzet uit maatschappelijke opgaven

Vincent Snels is een maatschappelijk betrokken ondernemer die belanghebbende helpt en verbindt met hun doelen. Aan de hand van concrete voorbeelden laat hij zien hoe je voor je kinderen en kleinkinderen samen kunt werken aan een betere wereld. Op het gebied van milieu, de ecologische voetafdruk en ook sociale opgaven om iedereen te betrekken. 

Om ook anderen te motiveren, werkt hij vanuit de beDOELing. Gericht op belangen en een langdurige relatie, maar vooral ook dat het leuk is. 

Bij Deurne doet’t nemen ondernemers door participatie door inwoners of van bijzondere doelgroepen de uitdaging aan om binnen beschikbare budgetten (achterstanden in) onderhoud in de wijken duurzaam op te pakken.

Klimaatplein Heusden is ontstaan vanuit het samenbrengen van groepen uit allerlei dorpen, die samen verantwoordelijk zijn voor klimaat en energietransitie. Dit leidde ook tot financiering, die kan worden ingezet voor bedrijfsactiviteiten. Op die manier probeert hij maatschappelijke opgaven te koppelen aan ondernemen. 

Hij daagt ondernemers uit om zich te verbinden rondom maatschappelijke opgaven. Bij de juiste aanpak, bereik je niet alleen concrete resultaten, maar ook omzet.

Waarom de Digitale Dag van de Ondernemer?

“Met de organisatie van de Dag van de Ondernemer heb ik één van mijn dromen kunnen waarmaken”, zegt Ab Groothedde initiatiefnemer van het Digitaal Ondernemers Netwerk OC-G. “Ondernemersnetwerken verbinden om elkaar overkoepelend uit te dagen om nog meer te betekenen voor ondernemers. Door te blijven doen waar je goed in bent, maar ook periodiek samen extra waarde creëren door meer te betekenen voor ondernemers.” 

Waarderen

“We staan vaak te weinig bij stil wat het betekent om ondernemer te zijn. Je begint eraan omdat je een droom hebt. Maar dat gaat niet vanzelf. Je moet er dag en nacht voor in de weer zijn. Het zit niet altijd mee. Het is belangrijk dat je een omgeving hebt, waar je duurzaam met elkaar in gesprek bent, zodat je ergens met je problemen terecht kunt. ”

Waarschijnlijk ontstaan digitaal intensievere contacten dan bij fysiek bijeenkomsten. Ondanks dat je fysiek bij elkaar aanwezig bent, blijft het contact dan vaak bij het uitwisselen van visitekaartjes. Rondom een thema ben je digitaal veel intensiever op elkaar gericht. Aansluitend aan de digitale bijeenkomsten maak je sneller een afspraak om te kijken wat je verder voor elkaar kunt betekenen.

Droom

“Wat is jouw droom voor de toekomst?” vraagt presentatrice Britt van Engeland van B.YE en ze vervolgt “Je hebt hiermee een heel mooie stap gezet, door een overkoepelend event met meerdere netwerkclubs te organiseren. Het ook heel mooi om iets overkoepelende te doen om die clubs samen te brengen om zo de netwerken nog verder uit te breiden.”

Ab: “Mijn droom is tweeledig: Verbinden van netwerken en ondernemers onderling. En vasthouden wat we in deze crisis ontdekten. We zitten veel dichter bij elkaar, dan we dachten. Intensief samenwerken met je collega’s blijkt bij thuiswerken heel goed te werken. De files zijn opgedroogd. Je kunt er zelfs niet meer in gaan staan als je dat leuk vindt. Laten we op deze manier verbonden blijven: Als collega’s, ondernemers en ook als ondernemersnetwerken.

In de Houtzagerij

Op de uitzendlocatie In de Houtzagerij werd iedereen gastvrij ontvangen door gastvrouw Rosalie van Loon. Hartelijk dank voor het warme welkom.

Foto verslag zie Facebook Foto’s

Met dank aan

Sprekers

Daniël Seesink – BewustZoo
Vincent Snels – Kenniscentrum Markt en Overheid, Minos & Twisk
Rein Korthals Altes – Business Open Nederland
Nick Vlot, Jong Management VNO NCW Kring Drechtsteden

Initiatiefnemers / Organisatie

Ab Groothedde –

Ab Groothedde – Digitaal Ondernemers Netwerk

Peter SietsemaSietsema Productions

Netwerken

BIZ Hartje Gorkum
Business Connected Drechtsteden
Business Open Nederland
Business Open Noordeloos
Communicatie Platform Gorinchem
Digitaal Ondernemers Netwerk
Jong Management VNO/NCW
MeerBusiness ZHZ
Ondernemers Netwerk OC-G
VOS Ondernemers

Uitzendlocatie

Rosalie van Straten-Van Loon, In de Houtzagerij

Media

Algemeen Dagblad
De Stad Gorinchem