Lijst 11. Zorg Voor Gorkum

Kies voor Samen

Zorg voor Gorcum

De Compacte Stad

Namens Zorg Voor Gorkum neemt Hans van Mourik deel aan het verkiezingsdebat.

Vooraf

Het ondernemers netwerk oc-g of hèt ondernemers netwerk voor Gorinchem & Alblasserwaard heeft Zorg  Voor Gorkum (ZVG) verzocht enige vragen te beantwoorden met betrekking tot de komende  gemeenteraadsverkiezingen. Graag geven wij hier onze reactie. ZVG is een nieuwe, jonge en  enthousiaste partij: op de eerste twee vragen een bondige reactie, de derde vraag beantwoorden wij dieper. In de hoedanigheid als oprichters van de politieke vereniging Zorg Voor Gorkum zullen Rudolph  van den Hoven en Hans van Mourik (beide ondernemers en Van Mourik is bovendien tevens zittend  raadslid) deze vragen beantwoorden. Hans van Mourik geeft zijn persoonlijke visie. 

Reactie op gestelde vragen Verkiezingsdebat 220225

1. Kunt u gericht op ondernemers perspectief aangeven met welke speerpunten u vier jaar geleden de  raad bent ingegaan? 

Mijn persoonlijke visie was om het ondernemersklimaat structureel te ondersteunen. Daar waar de vraag  wordt vernomen deze ook bieden. We hebben zowel op groot ondernemerschap als ook in het MKB mooie  ontwikkelingen gezien. Vooral glasvezel stond in Gorinchem hoog op de agenda. In de raad is dat  veelvuldig aan de orde geweest. Toen kwam Corona. 

2. Wat hebt u voor uw gevoel bereikt? Wat had u liever anders gedaan? 

Of wij geslaagd zijn in het bereiken van de doelstellingen is een vraag die wellicht eerst aan de  ondernemers moet worden gesteld. De ontwikkeling die de eerste twee jaar van deze raadsperiode  doormaakte was uitstekend te noemen. Tijdens de ontwikkeling en verbetering van het  ondernemersklimaat – waarbij mooie bijeenkomsten zijn geweest – hebben wij met elkaar kunnen kennismaken. Ook in het kleinere segment hebben ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en vinden in een  nauwe samenwerking. Met de uitbraak van de corona pandemie werd dat contact noodgedwongen digitaal  voortgezet. Maar gaf meteen een beperking in de voortvarendheid en bevlogenheid die de eerste periode  kenmerkte. Persoonlijk heb ik mij vanaf dat moment hard gemaakt om meer en blijvend aandacht te  vragen voor de steeds lastiger wordende positie van ondernemers in de detailhandel en de horeca. 

De koppelingen met onderwijs zijn verbeterd, al blijft de wens voor hoger onderwijs in onze stad achter in  ontwikkeling. Niet duidelijk is of dit een gemis is bij de ondernemers. Wel is duidelijk dat het vinden van  personeel voor veel problemen heeft gezorgd bij meerdere bedrijven. Vooral de laatste maanden is voor  veel bedrijven een kwelling geweest. De wens om dit te veranderen is veelal tegengehouden door  landelijke politieke partijen en een kabinet met bepalend OMT. De laatste actie van mij had het doel om  het voor de detailhandel makkelijker te maken. Over het algemeen vind ik dat ondernemers van  Gorinchem zich bescheiden opstellen. Mijn advies aan de ondernemers is, dat zij vaker de politiek moeten  opzoeken.

3. Wat zijn de plannen voor de komende vier jaar? Wat gaat u doen om dat ook daadwerkelijk te  bereiken? 

Lijsttrekker Hans van Mourik zegt daar namens de partij ZVG het volgende over:  

Willen we mobiliteit in de stad behouden en zelfs verbeteren, dan moet de komende jaren resoluut het roer  om. Gorinchem is omsloten door twee snelwegen en wordt doorkruist door meerdere waterwegen.  Gorinchem heeft omdenkers nodig, die bereid zijn out of the box te kijken. We willen niet eindigen in  Gorinchem met een tunnelvisie betreffende de mobiliteit. ZVG begint met een tunnelvisie. Ons streven  naar ‘De Compacte Stad’ 

Om het voor ondernemers aantrekkelijk te maken moet de bereikbaarheid optimaal zijn én worden  behouden. Zowel fysiek als digitaal. Digitaal zijn afspraken gemaakt waardoor ook (kleine) ondernemers in  geheel Gorinchem kunnen meegaan in het glasvezelnetwerk. Wat ingezet is in de vorige periode kan  uitgerold worden in deze periode. 

Beterschap beloven we allemaal, maar met elkaar moeten we Gorkum beter maken (daar plukt iedereen  de vruchten van). Een gunstig ondernemersklimaat hoort daarbij. 

Partners zijn onontbeerlijk voor betrokkenheid bij grootschalige bouwprojecten: woningbouwverenigingen  en projectontwikkelaars. ZVG kijkt kritisch bij aanbesteding en uitgifte van vergunningen om uiteindelijk  opdrachten aan deze partijen te verstrekken. Wij hechten hierbij veel belang aan de inspraak en invloed  van onze inwoners en lokale ondernemers. En willen met die inspraak daar dan ook daadwerkelijk wat  mee doen. Daarmee willen wij voorkomen dat burgers voor voldongen feiten gesteld worden en zij zich  naderhand niet afvragen wat hun rol in de discussie is geweest. 

De lokale cultuur- en evenementensector, met in hun kielzog de horecaondernemers zijn zwaar gedupeerd  door de pandemiebeperkingen. Zij mogen rekenen op extra ondersteuning 

Windmolenproject in miniatuur. Geen grote molens in Avelingen, wij bieden als gemeente de inwoners  (historie: regenton) windmolens op tuinkabouter formaat. In iedere tuin energie opwekken voor verlichting  in je schuur, slaapkamer, etc. Behalve besparing, stimuleert dit bewustwording, educatie en  vindingrijkheid. Windwokkels en zonnepanelen op bedrijfsgebouwen blijven stimuleren. Dat noemen wij  óók zorg voor Gorkum. 

Voor het besturen van onze stad in de komende vier jaar is ZVG een groot voorstander van een  raadsbreed akkoord. Het biedt toekomstperspectief voor duurzame lokale politiek. Het brengt ons van  polarisatie naar samenwerking. En inwoners en ondernemers houden niet van ruzie in de stad. Die willen  oplossingen. 

Dat noemen wij óók zorg voor Gorkum. Smaakt het naar meer? > ZorgVoorGorkum.nl

Wees de eerste die reageert op "Lijst 11. Zorg Voor Gorkum"

Een reactie plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.