Lijst 1. Stadsbelang

Kies voor Samen

Stadsbelang

Namens Stadsbelang neemt Dicky van Veen deel aan het verkiezingsdebat.

Ondernemers onmisbaar

Afgelopen periode

Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Zij zorgen voor de banenmotor van de gemeente. 

Er is vorig jaar een ECONOMISCHE VISIE  opgesteld waarbij ondernemers waar mogelijk ruimte geboden werd en wordt om het ondernemerschap te faciliteren . Kortom ook wegnemen van belemmerende en bezwarende regels. 

Bedrijventerrein Gorinchem Oost 1 en 2 worden nog verder in hun potentie benut ( vd. Valk hotel, KFC, Febodrive) . Groote Haar is in ontwikkeling. Verder speelt bij het vestigen van een bedrijf de duurzaamheid een grote rol. 

Door corona zijn vele ondernemers geholpen door het niet innen van terras huur en halve huur voor gemeentelijke panden en overleg met verhurende Vastgoedeigenaren . We hebben ook een tussen de wal en het schip regeling gemaakt voor ondernemers in extreem zwaar weer. ( financiële tegemoetkoming)

Op de Hoefslag komt een scholencampus met opleidingen die naadloos en in samenspraak met het bedrijfsleven de mensen klaarstomen voor de ( telkens veranderende) Arbeidsmarkt.

Doelen komende jaren

Winkels

Stadsbelang wil de komende jaren sterk blijven inzetten op citymarketing en stadspromotie om zodoende de belangstelling in onze stad verder toe te laten nemen. Hiermee willen we creatieve en vooruitstrevende ondernemers ondersteunen om zodoende hun kwalitatief hoogstaande winkels toekomst te bieden in onze stad. 

Daarnaast wil Stadsbelang de winkeltijden (nog) verder verruimen door ze nog meer te laten vullen naar de uitgangspunten van de nieuwe Winkeltijdenwet 2013. Dit houdt in, dat de ondernemers in principe zelf bepalen, wanneer en hoe lang zij geopend zijn. Hiermee wil Stadsbelang bereiken dat winkelend en ook de binnenstad bezoeken publiek niet voor gesloten deuren staan. 

Zeker nu de verwachting is dat de stad meer en meer bezoekers zal gaan aantrekken i.v.m. de benoeming van UNESCO werelderfgoed van de Hollandse Waterlinie en Gorinchem als de Allermooiste vestingstad van Nederland door de ANWB. Ondernemers moeten alle vrijheid krijgen om hier optimaal van te kunnen profiteren.

Transformatie kernwinkelgebied

In de komende periode wil Stadsbelang doorpakken met de transformatie van het kernwinkelgebied om zodoende een hoogstaand winkelgebied te behouden en leegstand van winkelpanden te lijf te gaan. Winkelpanden buiten het kernwinkelgebied worden bij voorkeur (weer) geschikt gemaakt voor bewoning.

Centraal gelegen langs waterwegen, spoorverbindingen, belangrijke wegverbindingen en deel uitmakend van de Randstad geeft Gorinchem veel kansen en biedt ruimte voor positieve economische ontwikkelingen zoals dit van oudsher al veelvuldig gebeurd is. Hierdoor heeft Gorinchem in verhouding tot het aantal inwoners veel bedrijven en arbeidsplaatsen. De economische trekkracht komt voort uit sectoren als de maritieme maakindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de bouwnijverheid en aanverwante bedrijven, detailhandel en zorg en welzijn.

Ondernemers onmisbaar

Stadsbelang heeft de overtuiging, dat ondernemers onmisbaar zijn voor een gezonde economische toekomst. Het zijn immers ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve ontwikkelingen. 

De industrie, het midden- en kleinbedrijf, maar ook de zorg, vormen de banenmotoren van de gemeente. Gorinchem is trots op de in en nabij onze gemeente gevestigde bedrijven en ademt dat nadrukkelijk uit. 

De gemeente stimuleert ondernemerschap het best door ondernemers, waar mogelijk, de ruimte te geven en te faciliteren. De gemeente vermijdt het maken van belemmerende, of bezwarende regels. 

Verder is het van belang dat ons bedrijfsleven kan steunen op aansluitende, kwalitatief hoogwaardige opleidingen, infrastructuur en vestigingslocaties. Daarbij heeft de gemeente een belangrijke faciliterende en mogelijk ook coördinerende rol.

Nieuwe kansen

Na een aantal jaren van economische stagnatie groeit de economie weer en ontstaan er nieuwe kansen. Door de groei van de werkgelegenheid loopt de werkloosheid terug en voor Stadsbelang is dit een belangrijk goed. Onder andere de ontwikkelingen op het te ontwikkelen bedrijventerrein de Groote Haar en het op peil houden van de bedrijventerreinen Gorinchem Oost I en II draagt Stadsbelang dan ook een warm hart toe en ziet dit graag volledig in haar potentie benut worden. Hierbij steunt Stadsbelang de economische visie van en voor de gemeente Gorinchem met de gestelde ambities en doelstellingen.

Wees de eerste die reageert op "Lijst 1. Stadsbelang"

Een reactie plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.