Lijst 4. PvdA – Gorinchem

Kies voor Samen

PvdA – Gorinchem

Namens PvdA neemt Jack Oostrum deel aan het verkiezingsdebat.

Gestelde vragen 

Digitale bijeenkomst met OC-G op 25 februari 10.15-12.00uur

 1. Kunt u gericht op ondernemers perspectief aangeven met welke speerpunten u vier jaar geleden de raad bent ingegaan?
 2. Wat hebt u voor uw gevoel bereikt? Wat had u liever anders gedaan?
 3. Wat zijn de plannen voor de komende vier jaar? Wat gaat u doen om dat ook daadwerkelijk te bereiken?

1. Kunt u gericht op ondernemers perspectief aangeven met welke speerpunten u vier jaar geleden de raad bent ingegaan?

Speerpunt voor de periode 2018-2022 was met name de verdere ontwikkeling van de ambities van GO2032 naar concrete projecten. Voor ondernemend Gorinchem zijn die vooral gericht op de vier hoofdlijnen (de ambities 6 t/m 10 uit GO2032):

 • Vernieuwen in de bestaande en nieuwe economie; 
 • Vernieuwende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven;
 • Vernieuwen door technologische innovatie te omarmen;
 • Vernieuwen door te verduurzamen.

De PvdA Gorcum heeft dat in het verkiezingsprogramma “Investeren in duurzaam Gorcum” opgenomen als:

 • investeren in Gorinchem als aantrekkelijke vestigingsplaats;
 • investeren in een goede aansluiting tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt;
 • investeren in her-, om- en bijscholen van werkzoekenden (invullen van vacatures);
 • investeren in innovatie en duurzaamheid.

Met als concrete actiepunten:

 • Stimuleren van bedrijfsvestiging, zoals de ontwikkeling van Groote Haar, maar ook:
 • Goede, betaalbare woningen voor iedereen,
 • Goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, welzijn, sport, cultuur en zorg, waaronder behoud van theater de Nieuwe Doelen,
 • Goede bereikbaarheid van de binnenstad en bedrijfsterreinen,
 • Stimuleren van de (toeristische) aantrekkelijkheid van de binnenstad, 
 • Streven naar vestiging van een of meer HBO-opleidingen,
 • Versterken van de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven,
 • Flexibiliteit in het onderwijsaanbod in aansluiting op de behoefte van bedrijven,
 • Betere aansluiting tussen vacatures en werkzoekenden (her-, om- en bijscholing),
 • Mogelijkheden onderzoeken voor wind- en zonne-energie op bedrijventerreinen,
 • Stimuleren van onderzoek naar toepassing van waterstof als energiedrager,
 • Voorrang geven aan en ondersteunen van innovatieve en duurzame bedrijven.

2. Wat is er in de afgelopen periode bereikt (specifiek voor ondernemers):

 • In het onderzoek Toplocaties 2021 voor MKB (Elseviers Weekblad en Bureau Louter) staat Gorinchem op de derde plaats en in hetzelfde onderzoek voor alle bedrijvigheid op de vijfde plaats van Nederland!
 • Er zijn meer dan 1000 woningen gebouwd in diverse prijsklassen,
 • Voorzieningen zijn op goed tot uitstekend niveau (o.a. Gorinchem Sportstad 2019 en het Beatrixziekenhuis al jaren het beste ziekenhuis van Nederland), 
 • Er zijn een Mobiliteitsvisie met mobiliteitsplan en Economische visie vastgesteld,
 • Gorinchem is gekozen (ANWB) als allermooiste vestingstad van Nederland,
 • Er is meegewerkt aan vestiging van een HBO-opleiding (PvdA was positief kritisch!),
 • Het i-Lab (Innovatie- en Afstudeercentrum) is tot stand gekomen en is zeer actief!
 • Er is samen met onderwijspartners, ondernemers en regiogemeenten een DOE-agenda opgesteld met o.a. Sity-Academy, WIJJIJ en Zorg voor je toekomst (aansluiting van opleidingen en werkzoekenden op de vraag vanuit bedrijven en zorginstellingen),
 • Er is een mobiliteitsteam opgestart met UWV, onderwijs (o.a. DaVinci), ondernemers (o.a. IKG), vakbonden en AVRES (aansluiten van her-, om- en bijscholing op de vraag),
 • In het kader van de coronasituatie heeft de gemeente zich ingezet om ondernemers waar mogelijk te ondersteunen in “overleven”, “omschakelen” en “innovatie”,
 • AVRES heeft zich maximaal ingezet om de steunpakketten voor ondernemers in het kader van corona zo snel en soepel mogelijk uit te keren,
 • Op het gebied van duurzaamheid worden ondernemers gestimuleerd om naast wettelijk verplichte maatregelen (extra) investeringen te doen op het gebied van klimaatadaptatie en energiebesparing of alternatieve energiebronnen. Bijvoorbeeld zonnepanelen of groen op bedrijvendaken of deelname aan het onderzoek naar de aanleg van een warmtenet, zoals wordt voorbereid voor de Gildenwijk.

Kortom: er is veel geïnvesteerd en dat betaalt zich uit in kwaliteit van het vestigingsklimaat en in goede samenwerking tussen overheid, onderwijspartners en ondernemers.

Dat alles in een situatie waarin corona tot grote beperkingen (voor iedereen) heeft geleid.

Geen aanleiding om (achteraf) aan te geven wat we als PvdA liever anders hadden gedaan.

3. Als doelen voor de komende periode staan de PvdA voor ogen:

 • We blijven we ondernemers ondersteunen bij het herstel na de coronabeperkingen. 
 • De ontwikkeling van Groote Haar houdt prioriteit voor bedrijfsvestiging, bij voorkeur voor innovatieve en duurzame bedrijven, maar ook voor bedrijfsverplaatsing.
 • Nieuwe bedrijfsvestigingen zorgt voor nieuwe banen en biedt extra kansen voor een circulaire economie.
 • Samen met ondernemers werken aan verduurzamen van bedrijventerreinen.
 • Startende ondernemers ruimte bieden in (aan te passen) leegstaande gebouwen.
 • Voortzetten van de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven voor extra kansen.
 • Stageplaatsen voor jongeren zijn tegelijk een wervingskans voor nieuwe werknemers.
 • De PvdA wil de aansluiting tussen vacatures en werkzoekenden verder versterken, bijvoorbeeld via persoonlijk contact door een stagemakelaar of werkbemiddelaar.
 • Daarbij het tekort aan “geschikte” werkzoekenden voor (te) veel vacatures oplossen met creatieve oplossingen: niet de (beperkende) regels maar het gezonde verstand moeten leiden tot win-win kansen voor ondernemers én voor werkzoekenden.
 • Extra scholingsaanbod om de overstap van werk naar werk te vereenvoudigen.
 • De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het “Warenhuis Gorinchem”, door
  • het verblijfsklimaat in de binnenstad te versterken met groen en bankjes,
  • het beheer en onderhoud op een representatief niveau uit te voeren,
  • nader in te vullen in overleg met de ondernemers.
 • De energietransitie biedt kansen voor nieuwe banen en een circulaire economie.
 • In overleg met ondernemers oplossingen uitwerken voor de energietransitie, waarbij zonnepanelen op (alle) bedrijfsdaken en (her)gebruik van warmte voorop staan.
 • De PvdA wil aansluiten bij innovaties op het gebied van energieopslag (waterstof) en het waterstoftankstation.
 • Initiatieven van inwoners en ondernemers worden door de PvdA actief ondersteund.

Wees de eerste die reageert op "Lijst 4. PvdA – Gorinchem"

Een reactie plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.