Lijst 5. CU-SGP – Gorinchem

Kies voor Samen

CU-SGP – Gorinchem

Namens CU-SGP neemt Anne de Jong deel aan het verkiezingsdebat.

1. Kunt u gericht op ondernemers perspectief aangeven met welke speerpunten u vier jaar geleden de raad bent ingegaan?

 • Ruimte geven aan passende opleidingen op het gebeid van techniek, ICT, maritieme techniek en zorg op vmbo/mbo niveau (’t Gilde en Da Vinci).
 • Opkomen voor kleine ondernemers door zich in te zetten voor de samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen, het instellen van parkmanagement (om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming te stimuleren).
 • Bescherming van kleine winkeliers en werknemers die in de problemen komen door winkelopenstelling op zondag.
 • Kleinschalige bedrijven stimuleren en passende voorzieningen voor Start-ups; relatief kleine huisvesting met korte huurtermijnen.
 • De gemeente motiveert ondernemers, door zelf het goede voorbeeld te geven en op tijd de rekeningen te betalen.
 • De inkoop van de gemeente wordt zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal gedaan.
 • Samenwerking met sociale dienst en UWV bij vervullen van vacatures.
 • Een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt.
 • Economische activiteit aan huis toestaan voor kleinschalige, niet-overlast gevende economische activiteiten, zolang de woonfunctie van de woning dominant blijft.
 • De bevoorrading van supermarkten en grootwinkelbedrijven in het centrum moet worden geoptimaliseerd. 
 • Beveiligde fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fiets.

2a. Wat hebt u voor uw gevoel bereikt? 

 • We hebben samen met de coalitie ruimte gerealiseerd aan passende opleidingen op het gebied van techniek en ICT. De plannen komen binnenkort in de uitvoeringsfase van het ’t Gilde Vakcollege aan Hoefslag
 • In de corona periode zijn we zeker opgekomen voor kleine ondernemers. Dat dit in deze periode lastig was spreekt voor zich.
 • In individuele gevallen zijn er gesprekken geweest met kleine winkeliers en werknemers die in de problemen komen door winkelopenstelling op zondag.
 • Meegewerkt aan het stimuleren kleinschalige bedrijven en mede creëren van passende voorzieningen voor Start-ups; 
 • Veel contact gehad met AVRES over werkgelegenheid, en sociaal beleid en over de samenwerking met sociale dienst en UWV bij vervullen van vacatures.
 • Gewerkt aan een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt en stimuleren van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en sociaal domein.

2b. Wat had u liever anders gedaan?

 • We hadden als ChristenUnie SGP graag ook voor maritieme techniek en zorg op hbo niveau ook meer willen realiseren. Er was helaas te weinig draagvlak in de regionale samenwerking om dit project te kunnen realiseren. 
 • Het stimuleren van de samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen, het instellen van parkmanagement heeft nog geen concrete acties opgeleverd, met name door andere prioriteiten. Op het gebied van verduurzaming zijn wel al stappen gezet zoals b.v. “warmtenet Gildewijk.
 • Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we geen goed zicht hebben of de gemeente het goede voorbeeld geeft om op tijd de rekeningen te betalen. Dit geldt ook voor het lokale en regionale inkoopbeleid van de gemeente.
 • Wat betreft de bevoorrading van supermarkten en grootwinkelbedrijven te optimaliseren geeft nog geen prioriteit gehad. 
 • We hadden in de afgelopen vier jaar de samenwerking en communicatie tussen coalitie en oppositie graag op meer terreinen tot resultaten zien leiden. Echter daar waar het ging om de economische ontwikkeling van Gorinchem zijn er wel veel positieve resultaten behaald, zoals de hoge economische bedrijvigheid in Gorinchem

3.  Wat zijn de plannen voor de komende vier jaar? 

Kernpunt: 

Stimuleren innovatie & ondernemerschap.

Onderwijs en bedrijven hebben elkaar nodig. Ons ideaal is dat zij samen optrekken om vakmensen op te leiden voor nu maar ook voor morgen.

En passend in de regio.

 • Lokale en regionale ondernemers krijgen in het vestigingsbeleid de voorkeur boven nationale en internationale ketens.
 • In het acquisitiebeleid van bedrijven houden we expliciet rekening met de consequenties van bedrijfsvestiging voor de concurrentiepositie van bestaande Gorcumse bedrijven.
 • Kernwinkelgebied verkleinen in samenwerking met de ondernemers en de straten eromheen aantrekkelijk maken.
 • Meer groen in de binnenstad en in het kernwinkelgebied om hittestress tegen te gaan en ook het verblijf in de binnenstad aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld het vergroenen van het plein Blijenhoek tot Haarstraat 64 (De Nieuwe Doelen).
 • Linge II Zuid is een kans om een mooie entree richting het centrum te maken en hier is ruimte voor een modern cultureel centrum in combinatie met horeca en toerisme en bijvoorbeeld een kanosteiger.
 • Opkomen voor (kleine) ondernemers door zich in te zetten voor de samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen. Bijvoorbeeld door het instellen van parkmanagement (om het gebied up-to-date te houden) en stimuleren van verduurzaming.
 • De huidige regeling handhaven en/of aansturen op vermindering van koopzondagen. Ideaal is als de zondag een collectief rustmoment is in onze economie.
 • Kleinschalige bedrijven stimuleren en passende voorzieningen voor startups; relatief kleine huisvesting met korte huurtermijnen.
 • Lokale lasten beperkt houden.
 • Economische activiteit aan huis toestaan voor kleinschalige, niet-overlast gevende economische activiteiten, zolang de woonfunctie van de woning dominant blijft.
 • De gemeente motiveert ondernemers. De gemeente betaalt rekeningen van ondernemers binnen de gestelde betaaltermijn, of uiterlijk binnen dertig dagen.
 • Inkoop door de gemeente gebeurt zoveel mogelijk lokaal en anders regionaal. 
 • Meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Wie zich keurig aan de regels houdt, krijgt minder controle. Wie een loopje neemt met de regels wordt aangepakt.
 • Bedrijven aantrekken, denk aan bedrijventerrein Gorinchem-Noord, met werkgelegenheid die past bij de lokale beroepsbevolking.
 • Bedrijventerreinen met goede faciliteiten: Glasvezelinternet, gezamenlijke parkeeroplossingen, een duurzame inrichting en optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.
 • Ondernemers stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
 • Voldoende werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus.
 • Een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt.
 • In Gorinchem worden beroepsopleidingen gehuisvest die aansluiten bij de regionale arbeidsmarkt.

4. Wat gaat u doen om dat ook daadwerkelijk te bereiken?

 • Als ChristenUnie SGP gaan we voor het behalen van drie raadszetels voor de periode 2022-2026. Dit biedt de meeste kans om in samenwerking met andere partijen in Gorinchem een coalitie te vormen en deel uit te maken van het college. Dit biedt de beste uitgangspositie om zoveel mogelijk van onze plannen te realiseren.
 • Mochten we wel in de oppositie zitten dan zullen we op elk onderwerp de belangen voor de ondernemers van Gorinchem wegen en waar mogelijk in samenwerking met anderen gaan voor het beste resultaat. 

Onze slogan is tenslotte “Samen voor Gorinchem”.
Zie: samenvoorgorinchem.nl

Wees de eerste die reageert op "Lijst 5. CU-SGP – Gorinchem"

Een reactie plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.