Ondernemers op Stadhuis in gesprek over Gorinchem

Ondernemers in de Raadszaal Gorinchem

GORINCHEM, 26 januari 2018 – Op vrijdag 26 januari 2018 vond de eerste Ondernemers Netwerk OC-G bijeenkomst van het nieuwe jaar plaats. Gastorganisatie was de gemeente Gorinchem. De ruim vijftig ondernemers werden welkom geheten door burgemeester Reinie Melissant-Briene van de gemeente Gorinchem.

Naast de warme welkomstwoorden van de burgemeester, de toelichting op GO 2032 en de goede gedachtewisseling, was er veel ruimte om onderling te netwerken.

Burgemeester

“In de Visie van de stad hebben de inwoners van Gorinchem en de regio laten weten wat voor stad Gorinchem in 2032 zou moeten zijn om een aantrekkelijke stad te zijn. Het is een stuk vol ambities. Luc van Huijgevoort zal hier direct inhoudelijk op ingaan.

Ik denk dat de Visie een goede schets geeft van hoe Gorinchem zich zou moeten ontwikkelen. Ik geloof erin.
Ik hoop dat de nieuwe raad, die we na de verkiezingen van maart a.s. gaan krijgen, dat ook doet en de ambities van de Visie laat terugkomen in het Coalitieprogramma. We moeten dat nog even afwachten.

Eén ding is echter zeker: het Gorinchem van 2032 wordt niet gerealiseerd door de gemeente alleen. We moeten dat samen doen. Samen maken we de stad! Daarvoor hebben we initiatiefrijke inwoners en bedrijven hard nodig. We zijn blij dat er steeds meer inwoners opstaan om zelf initiatieven te nemen. Daar waar mogelijk – de middelen en de capaciteit bij de gemeente zijn niet oneindig – faciliteert de gemeente deze initiatieven.

Voor het goed functioneren van de stad, nu en in de toekomst, is een florerend bedrijfsleven nodig.
Een dergelijk bedrijfsleven zorgt voor welvaart, zorgt ervoor dat mensen zich hier vestigen waardoor voorzieningen in stand blijven, kortom, is een aanjager van stedelijke ontwikkeling. In Gorinchem prijzen we ons gelukkig zo’n bedrijfsleven te hebben. Op ruim 36.000 inwoners hebben we circa 22.000 arbeidsplaatsen. Dat is een bijzonder hoge score, een Centrumstad waardig.

Deze sterke positie werkgelegenheidspositie willen we natuurlijk behouden. Dat staat overigens ook in de Visie.
Dit kan alleen gebeuren als de relatie tussen overheid en bedrijfsleven uitstekend is. Een goede relatie is niet goed genoeg. Hij moet uitstekend zijn. Voor die uitstekende relatie zet ik mij persoonlijk in. Zo dragen we samen bij aan de regionale welvaart en het welzijn van onze inwoners.

Voor het hebben en behouden van een uitstekende relatie is het zaak dat we met elkaar in gesprek zijn en blijven. Sinds eind augustus ben ik burgemeester in deze mooie stad Gorinchem. In het kader van oriënteren en inwerken heb ik al met veel organisaties en inwoners van onze stad gesproken.  Ik nodig u uit mij, en in mijn persoon de gemeente, scherp te houden. Net zoals geldt voor iedereen en iedere organisatie: ook wij bij de gemeente zien soms onze blinde vlekken niet meer. Soms denken we ergens goed aan te doen, terwijl dat in de praktijk niet het geval blijkt te zijn. Geef ons dan feed-back, zodat we ons kunnen verbeteren.

Ik nodig u hiervoor van harte uit. Laten we met elkaar in gesprek blijven, in het belang van het vestigingsklimaat en de mensen die hier wonen en werken.
Dat gesprek kan in netwerkbijeenkomst als dit Ondernemers Netwerk, maar kan ook via één-op-één gesprekken als dat gewoon handiger is. Ook daarvoor stel mij open.

Samen maken we de stad en geven we vorm aan de ambities die er zijn om van Gorinchem een nog betere plek voor inwoners en ondernemers te maken die het nu al is.”

GO 2032

Onderwerp van gesprek was de vraag hoe ondernemers kunnen bijdragen aan het realiseren van de Visie van de stad en de kansen die het ondernemers biedt.

Na een presentatie over de Visie van de stad, waarbij zowel het proces als de inhoud van de Visie werd belicht door projectleider Luc van Huijgevoort, gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Hoe worden we een broedplaats voor innovatieve bedrijven?
 2. Hoe krijgen we een beroepsbevolking die aansluit bij de vraag vanuit het bedrijfsleven?
 3. Hoe worden we een samenbindende plek voor ondernemers in de regio, die herkenbaar is voor (potentiële) klanten? Hoe kunnen we door te verbinden samen meer zijn dan de som der delen?

Op deze  vragen werd door de verschillende groepjes als volgt gereageerd:

Brainstorm 

Resultaten Groep 1

Hoe worden we een broedplaats voor innovatieve bedrijven?

 • Meet and C/Start up waar (jonge) ondernemingen worden geholpen door bedrijven bij het opstarten van hun onderneming (o.a. door Rabo, Visser-Visser, DHC advocaten).
 • In het algemeen flexwerkplekken optimaal benutten om te verbinden.
 • Campus creëren waar kennis bij elkaar komt uit alle geledingen (scholen, overheid, bedrijven, maatschappelijke instanties).
 • Gorcum kan ook voorop lopen door regio overstijgend samen te gaan werken op het thema circulaire economie.

Hoe krijgen we een beroepsbevolking die aansluit bij de vraag vanuit het bedrijfsleven?

 • Digitaal platform, clusteren in thema’s + koppelen aan fysieke locatie (spreekuur) voor onderlinge uitwisseling en naar klanten.
 • OC-G.nl.

Hoe worden we een samenbindende plek voor ondernemers in de regio, die herkenbaar is voor (potentiële) klanten? Hoe kunnen we door te verbinden samen meer zijn dan de som der delen?

 • Herkenbare plekken creëren waar krachten gebundeld worden.

Resultaten Groep 2

 • Verbindende plekken, ontmoeting/flexplekken creëren.
 • Promotie van de stad.
 • Kennis delen.
 • Ontwikkelen wandelroutes/fietsroutes/vaarroutes in regio (toerisme).
 • Digitalisering.

Resultaten Groep 3

 • Digitaal platform
 • Gegevens/netwerk + regio ondernemers
 • Boiwerkt.nl (Brabant)
 • Koppeling → subsidie
Netwerken:
 • IKG
 • Ronde tafel
 • Ondernemers Netwerk OC-G
 • Business clubs
 • CPG
 • Hartje Gorinchem
 • Bank van Noppes
 • Meet and C
 • KvK?
Behoefte uitwisseling info:
 • Geen contributie
 • Locatie open werkplek
 • Leegstand grote bedrijven inzetten als werkplek/multifunctioneel
 • Doelgroep 20 – 60 niet vergeten                                 
 • Verzamelplek verschillende bedrijven
 • Inventarisatie bedrijven
 • Gorinchem in eigen kracht profileren

Resultaten Groep 4

 • HBO techniek/zorg Inhouse per sector
 • Daar waar de visie groei wil, kijk of en hoe vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aansluit en wat nodig is.
 • Hoe maken we Gorinchem aantrekkelijk voor jongeren (VB. wat is er nodig glasvezel) en hoe hou je deze jongeren binnen de regio.
 • Diversiteit in de wijken! Ecologie/verpaupering/woonvormen wonen-werken
 • Visuele aantrekkelijkheid

Bekijk alle foto’s op Google Photo’s

Wees de eerste die reageert op "Ondernemers op Stadhuis in gesprek over Gorinchem"

Een reactie plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.