UNIEK: Alle Lijsttrekkers in gesprek met Ondernemers

Ondernemers in de Raadszaal Gorinchem

UNIEK: Alle Lijsttrekkers in gesprek met Ondernemers

Vandaag was het “Verkiezingsdebat speciaal voor Ondernemers” met alle (vertegenwoordigers) van Lijsttrekkers van alle partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maar.

Het initiatief van het Digitaal Ondernemers Netwerk is uniek. Eerdere momenten waar alle lijsttrekkers in overleg zijn met ondernemers zijn niet bekend.

Belangrijk is dat zij niet alleen nu in overleg zijn voor de verkiezingen, maar dat ze ook allemaal beloofden ook in de toekomst periodiek gezamenlijk met ondernemers te willen afstemmen.

Luister en laat weten als je aanvullend nog vragen of suggesties hebt.
Kijk op oc-g .nl voor het vervolg. Sluit je aan en doe ook mee.

Conclusies

Aan alle (vertegenwoordiger van) lijsttrekkers zijn de Eerste Conclusies toegestuurd. Niemand had opmerkingen of aanvullingen.

1. Periodiek contact van fracties en ondernemers

Ondernemers Netwerk doet voorstel

2. Behoefte gericht faciliteren van ondernemers

Wat zijn de behoeften? Dit vraagt inspanningen alle betrokkenen

3. Zo mogelijk raadsbreed aansturen van college

Voorkom uitwisselen van standpunten. Behartig samen belangen.

Bekijk de onderbouwing van de voorlopige Conclusies onder de video van het Verkiezingsdebat.

Ondernemers nemen plaats in de Raadszaal

Onderbouwing Conclusies

1. Periodiek contact van fracties en ondernemers

 • Alle lijsttrekkers vinden het belangrijk om, niet alleen rondom de verkiezingen, maar vooral ook tijdens de hele raadsperiode contact te hebben met ondernemers
 • Verschillende partijen proberen daar inhoud aan te geven door ondernemers op de lijst te plaatsen. Daarmee bereik je niet dat ondernemers zich gehoord voelen
 • Situationeel georganiseerd contact met ondernemers afhankelijk van het thema dient natuurlijk constructief plaats te vinden
 • Dat is niet voldoende om (onderhuidse) ideeën en behoeften manifest te krijgen, zodat iedereen daarmee vanuit eigen gevoelde urgentie en prioriteit ook daadwerkelijk aan te pakken 
 • VOORSTEL
  • Structureel Raadsbreed contact met Ondernemers
  • Raadsleden, ondernemers en college ontmoeten elkaar daar
  • Binnenhalen van laaghangend fruit geeft vertrouwen voor TOEKOMST. Gestelde prioriteiten kunnen alle partijen samen aanpakken
  • Bereikte resultaten geven betrokkenen vertrouwen. Steeds meer ondernemers en ook burgers gaan zich dan aansluiten
  • Ondernemers leren elkaar kennen en gaan ook onderling verantwoordelijkheid nemen en samenwerken
  • Door samenwerken en gezamenlijk bereiken van steeds nieuwe resultaten, kan ieder doen waar zijn/haar kracht ligt
  • Tijdens dit periodieke overleg kunnen behoeften en afspraken over wie doet wanneer wat constructief worden gemaakt en vastgelegd
  • Zo ontstaat het klimaat van door gezamenlijke inspanningen bereiken van resultaten. Iedere betrokkene geeft dat veel energie
  • DOEL:
   Zoveel mogelijk ondernemers(netwerken) in contact met Raadsleden en College om elkaar te inspireren en creatief te werken aan de stad tot nut voor ieder in Gorinchem en de Regio.

2. Behoeftegericht faciliteren

 • Ondernemers moeten aangeven waar hun behoefte ligt. Meestal hebben zij het te druk om over hun behoeften na te denken en al helemaal om dat zo uit te werken dat er ook iets mee kan worden gedaan
 • Een wellicht onterecht gevoel van we kunnen wel meedenken, maar er gebeurt toch niets, kan worden doorbroken door te luisteren naar behoeften en ook hier bereiken van concrete resultaten
 • Samenwerking met ondernemers in de binnenstad komt moeizaam tot stand. Vanuit gevoelens van ondernemers is dat logisch. Zij hebben het veel te druk om in allerlei commissies hun ideeën te geven. Als je een idee aanreikt, moet je daar ook zelf weer vervolg aan geven. Daarvoor hebben ze al helemaal geen tijd
 • Dit kun je doorbreken door ondernemers te faciliteren, door hen het gevoel te geven dat er echt naar hen wordt geluisterd, maar ook te omringen met andere ondernemers (geen ambtenaren) die het vervolgwerk tot een goed voorstel en aanpak kunnen uitwerken
 • Zorg ervoor dat niet alleen iedereen die zijn/haar nek uitsteekt door goede ideeën aan te reiken daaraan vervolgens ook zelf een vervolg aan moet geven om überhaupt tot (tussen) resultaten te komen
 • Ondersteun mensen die iets aanpakken ook financieel, zodat er een voortgaand proces ontstaat van: Binnenhalen van gezamenlijke creativiteit – definiëren van gezamenlijke projecten, plan van aanpak waarbij ieder inhoud geeft aan de eigen inspanningen, zodat stap voor stap resultaat wordt bereikt.

3. De Raad stuurt op DOELEN – Het College is voor de uitvoering

 • Laat iedere Burger en Ondernemer het gevoel hebben dat zijn/haar stem er toe doet. Zorg dat niet direct na de verkiezingen de buit wordt verdeeld in Coalitie en Oppositie
 • Over heel erg veel zaken is er unanieme overeenstemming over de visie voor de stad. Voorkomt het uitwisselen van standpunten over EENS en ONEENS. Creëer een raadsbreed akkoord
 • Voorkom MACHT en TEGENMACHT. Dat blijft zich uiten in onderlinge strijd. Samen sturen geeft verbondenheid, niet alleen in de raad, maar ook in de samenleving
 • Onderlinge verschillen kunnen leiden tot het elkaar uitsluiten. Zorg dat de VERSCHILLEN geen TEGENPOLEN zijn, maar UITDAGINGEN blijven voor ieder
 • Als je oog krijgt voor de belangen achter de verschillen, kan dat voor iedereen de uitdaging geven om zelfs uit die verschillen meer waarde te bereiken
 • Een Raad die DOELEN stelt, opdrachten geeft aan het College en toetst op voortgang en het bereiken van de doelen, geeft iedereen het gevoel van verantwoordelijkheid om samen te werken aan gemeenschappelijk resultaat.

Andere conclusies, suggesties of vragen?

Wil je andere conclusies, suggesties of vragen toevoegen? Meld het als reactie op dit artikel.

Wees de eerste die reageert op "UNIEK: Alle Lijsttrekkers in gesprek met Ondernemers"

Een reactie plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.